Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m)

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m)

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m)

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m)
5 (100%) 2 votes

Chiếc chuông gió vỏ sò ốc với kích thước rất lớn (1m x 2,7m) rất thích hợp treo trong nhà hàng, khách sạn, resort, khu du lịch biển … với kích thước lớn chuông gió vỏ sò ốc trông nổi bật không khí biển. Chúng được đan bởi những vỏ sò ốc tone trắng và theo hình dạng chữ S.

Sản phẩm do VoOcBien.com thực hiện.
Giá bán : 3.500.000 vnđ / 1 chiếc.

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) – hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) - hình chụp tại VoOcBien

Chuông gió vỏ sò ốc lớn (1m x 2,7m) – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online