Dây chuyền mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền mặt ốc cắt DC02

50.000đ / 1 cái

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02, sử dụng những nguyên liệu rất thiên nhiên, hoàn toàn bằng vỏ ốc. Phần dây đeo đan xen bằng những loại ốc gạo và sen rất nhỏ, phần mặt dây sử dụng một vỏ ốc cắt, điều này xem như rất khó, khi người thợ tỉ mỉ, cẩn thận cắt lấy mảnh giữa của chiếc vỏ ốc.

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc cắt DC02

ĐẶT HÀNG - CHAT online