Dây chuyền mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền mặt ốc nga tím DC01

50.000đ / 1 cái

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01, sử dụng những nguyên liệu rất thiên hiên, hoàn toàn bằng vỏ ốc. Phần dây đeo đan xen bằng những loại ốc gạo và sen rất nhỏ, phần mặt dây sử dụng một vỏ ốc nga lưng tím, đặc biệt khắc những biểu tượng tinh sảo: cây dừa, chú chim, chú cá, chữ cái …

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

Dây chuyền đeo cổ mặt ốc nga tím DC01

ĐẶT HÀNG - CHAT online