Dây chuyền vỏ sò ốc DC04

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04

50.000đ / 1 cái

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04, sử dụng những nguyên liệu rất thiên nhiên, hoàn toàn bằng vỏ ốc. Phần dây đeo đan xen bằng những loại ốc sen rất nhỏ, phần mặt dây sử dụng một vỏ ốc nga đánh mài lưng tím.

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04 - hình chụp tại VoOcBien

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04 – hình chụp tại VoOcBien

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04 - hình chụp tại VoOcBien

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04 – hình chụp tại VoOcBien

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04 - hình chụp tại VoOcBien

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04 – hình chụp tại VoOcBien

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04 - hình chụp tại VoOcBien

Dây chuyền vỏ sò ốc DC04 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online