Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05

35.000đ / 1 cái

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 gắn những loại vỏ sò điệp cắt tỉ mỉ, từ những vỏ điệp sần sùi được mài dũa tinh xảo, đây là sản phẩm đặc biệt dành cho những bạn yêu biển.

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 – hình chụp tại VoOcBien

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 – hình chụp tại VoOcBien

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 – hình chụp tại VoOcBien

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lắc đeo tay vỏ sò điệp LDT05 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN online