Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11

hết hàng

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 với nguyên liệu sử dụng ốc đụn xà cừ trắng cắt mài đánh bóng và khoan lỗ tỉ mỉ, từ những vỏ ốc sần sùi được mài dũa tinh xảo, đây là sản phẩm đặc biệt dành cho những bạn yêu biển.

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc đụn xà cừ trắng LDT11 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online