Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

35.000đ / 1 cái

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43, Ốc Biển sử dụng vật liệu vỏ sò điệp cắt khoen tròn xen vào đó là những mẫu ốc trai nâu mài xà cừ tạo điểm nhấn.

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_43

ĐẶT HÀNG - CHAT online