Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

35.000đ / 1 cái

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41, Ốc Biển sử dụng vật liệu chính là loại vỏ sò điệp màu tự nhiên, cắt khoen tròn đều nhau và đánh bóng. Với loại vỏ điệp này chiếc lắc tay sẽ cho ra loại màu ngẫu nhiên rất đặc biệt.

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

Lắc tay vỏ sò điệp màu LDT_41

ĐẶT HÀNG - CHAT online