Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12

150.000đ / 1 cái

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12. Chiếc đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc độc đáo, được làm từ 1 vỏ ốc gáo vàng loại nhỏ, sau đó các nghệ nhân sử dụng máy khắc đường chìm theo họa tiết muốn mô tả, và công đoạn cuối họ dùng mực để đồ lại đường khắc để lộ lên bức họa.

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN12 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online