Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13

450.000đ / 1 cái

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13. Chiếc đèn ngủ vỏ ốc gáo độc đáo được nghệ nhân khắc tỉ mỉ các họa tiết đàn cá vàng bơi dưới dòng sông.

Kích thước của chiếc đèn ngủ: cao 30cm – ngang 20cm.

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN13 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online