Robot vỏ sò ốc biển QLN54

Robot vỏ sò ốc biển QLN54

Robot vỏ sò ốc biển QLN54

60.000đ / 1 cái

Robot vỏ sò ốc biển QLN54 nghệ nhân Ốc Biển sử dụng kết hợp một số loại vỏ sò ốc, với vỏ ốc đùi gà vàng làm thân & 2 vỏ ốc nhảy dài làm chân + vỏ ốc hương làm đầu … sản phẩm dùng trang trí, quà tặng.

Mã SP : QLN54

Robot vỏ sò ốc biển QLN54

Robot vỏ sò ốc biển QLN54

Robot vỏ sò ốc biển QLN54

Robot vỏ sò ốc biển QLN54

Robot vỏ sò ốc biển QLN54

ĐẶT HÀNG - CHAT online