San hô bẹ chân đỏ cành lớn

San hô bẹ chân đỏ cành lớn

San hô bẹ chân đỏ cành lớn

San hô bẹ chân đỏ cành lớn
5 (100%) 2 votes

San hô bẹ chân đỏ cành lớn, là loại san hô lớn, với lớp chân đỏ đặc trưng và nhánh cành dày lớn.

Kích thước : nhiều loại.
Giá bán: 150.000 vnđ / 1 nhánh (20cm), 500.000 vnđ / 1 nhánh (40cm).

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

! Bình luận & Hỏi đáp

$ ĐẶT HÀNG
Chat - Gửi tin nhắn online