San hô bẹ chân đỏ cành lớn

San hô bẹ chân đỏ cành lớn

San hô bẹ chân đỏ cành lớn

200.000đ - 300.000đ / 1 cây

San hô bẹ chân đỏ cành lớn, là loại san hô lớn, với lớp chân đỏ đặc trưng và nhánh cành dày lớn màu trắng. Rất thích hợp trang trí trong những không gian mộc mạc thiên nhiên.

Mã SP : JS25

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

San hô bẹ chân đỏ cành lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online