Nhánh hoa biển Chén Tròn

Nhánh hoa biển Chén Tròn

Nhánh hoa biển Chén Tròn

40,000đ / 7cm, 70,000đ / 10cm, 120,000đ / 15cm

Nhánh hoa biển chén tròn có hình dáng tròn gọn, với nhánh nhỏ đan vào nhau, màu trắng sáng. Thích hợp trang trí – mẫu chụp sản phẩm trong không gian nhỏ.

Kích Thước : 5-15cm
Mã SP : JS20 (7cm), JS21 (10cm), JS22 (15cm)

San hô chén tròn

Nhánh hoa biển chén tròn

San hô chén tròn

Nhánh hoa biển chén tròn

San hô chén tròn

Nhánh hoa biển chén tròn

ĐẶT HÀNG - CHAT online