Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương

Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương

Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương

100.000đ / 1 nhánh

Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương là loại cây dương tự nhiên dưới đáy biển hình dẹp hình quạt với nhiều cành đan xen trông như một cái cây tán xoè nên hay được sử dụng trang trí – tiểu cảnh.

Mã SP : JS14
Kích Thước : 22cm

Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương

Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương

Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương

Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương

Nhánh Dương quạt trắng đế sò dương

ĐẶT HÀNG - CHAT online