Vỏ ốc chiếc lá 1 cánh (Maple Leaf Triton)

Vỏ ốc chiếc lá 1 cánh (Maple Leaf Triton)

Vỏ ốc chiếc lá 1 cánh (Maple Leaf Triton)

15.000đ /1 vỏ

Ốc chiếc lá 1 cánh (Maple Leaf Triton) là ốc sống ở vùng biển ấm. Với lớp vỏ nhiều ụ gai nhỏ, điều đặc trưng ớ chúng là có 2 lớp vây xòe ra 2 bên như hình chiếc lá, lớp vỏ có màu nâu nhạt.

Thức ăn là động vật thân mềm và động vật da gai, làm tê liệt con mồi bằng acid sulfuric. Chúng sinh sống ở những vùng nước sâu. Phân bố ở những vùng biển Ấn Độ, Conson Island, Tropical Indo-Pacific.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc chiếc lá (Maple Leaf Triton):

– Kích thước: 3cm – 4cm.
– Tên quốc tế: Maple Leaf Triton.
– Chủng loại: Tonnoidea.
– Phân bố: Ấn Độ, Conson Island, Tropical Indo-Pacific.
– Mã SP: SN105

Một số hình ảnh Vỏ ốc chiếc lá (Maple Leaf Triton):

Vỏ ốc chiếc lá (Maple Leaf Triton)

Vỏ ốc chiếc lá (Maple Leaf Triton)

Vỏ ốc chiếc lá (Maple Leaf Triton)

Vỏ ốc chiếc lá (Maple Leaf Triton)

Vỏ ốc chiếc lá (Maple Leaf Triton)

ĐẶT HÀNG - CHAT online