Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

35.000đ / 100 gram

Vỏ ốc thoi vai tròn đen có lớp vỏ dày, trên thân ốc thoi vai tròn đen có những ụ gai nhỏ căng ngang thân. Chúng có lớp vỏ màu đen xen vào vào đó là những sọc trắng trông rất đặc biệt.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc thoi vai tròn đen:

– Kích thước : 1cm.

Một số hình ảnh Vỏ ốc thoi vai tròn đen:

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

Vỏ ốc thoi vai tròn đen

ĐẶT HÀNG - CHAT online