Vỏ ốc heo Chocolate (talparia talpa shell)

Vỏ ốc heo Chocolate (talparia talpa shell)

Vỏ ốc heo Chocolate (talparia talpa shell)

20,000 đ / vỏ

Vỏ ốc heo Chocolate (talparia talpa shell) phổ biến với kích thước trung bình dài 5 – 7cm. Là một họ rất nhiều màu sắc. Bề mặt lưng mịn và sáng bóng, màu sắc cơ bản là màu nâu hoặc màu vàng nâu, với ba hoặc bốn vằn ngang màu vàng nâu. Phần răng có màu nâu hoàn toàn tối đen hoặc đen. Ngoài ra các răng có màu nâu sẫm.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell):

– Kích thước: 5 – 6cm.
– Lớp: Gastropoda.
– Ngành: Mollusca.
– Họ: Luriinae.

Một số hình ảnh Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell):

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc Chocolate (talparia talpa shell) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN online