Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

30.000 đ/1 vỏ

Ốc gai micro là những ốc sống ở vùng biển cạn, chúng khoan những lỗ qua lớp vỏ của Hầu, nhóm chân bụng và động vật hai mảnh vỏ, chích một loại acid đặc biệt được tiết ra từ những tuyến trên chân kết hợp với sự cạp của lưỡi sừng. Trong vòng đời của chúng, không qua giai đoạn ấu trùng sống trôi nổi, đa số phát triển thành ấu niên sống bám chặt vào nền đáy cứng.

Người Phê-ni-xi và người Hy lạp cổ đại đã nhuộm những cái áo choàng nghi lễ màu tía của họ bằng cách sử dụng các chất tiết ra từ nhiều loài Murex.

Thông tin chi tiết:
– Kích thước trung bình: 10cm.
– Tên quốc tế: Scorched Murex.
– Chủng loại: Muricoidea.
– Phân bố: Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Rang, Qui Nhơn, Đà Nắng Tropical Indo-Pacific.
– Mã SP: SN35

Một số hình ảnh vỏ ốc gai micro:

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

Vỏ ốc gai micro (Scorched Murex)

ĐẶT HÀNG - CHAT online