Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung)

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung)

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung)

100,000đ / 1 vỏ

Trai sáp vàng là loại trai lấy ngọc nước mặn. Vỏ trai sáp vàng nặng dày và rất chắc và có lớp xà cừ trắng vàng rất đẹp, nên chúng rất có giá trị sử dụng. VoOcBien cung cấp loại vỏ trai thô này dành cho những cơ sở chuyên làm hàng mỹ nghệ, cẩn khảm …

Mã SP : SN173

Một số hình ảnh Vỏ trai sáp vàng thô (size trung).

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size trung) – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN online