Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

50.000đ / 100gram

Vỏ chem chép nhí trắng, được xử lý làm sạch nên chúng có màu trắng bóng. Loại vỏ này được VoOcBien lựu chọn kích thước rất nhỏ 0,3cm giúp các bạn trang trí khi cần những loại vỏ sò có kích thước rất nhỏ. Chem chép nhí có màu ngẫu nhiên vỏ thì màu trắng, vỏ thì hồng, vàng, tím …

Kích thước: 0,3cm

Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

Vỏ chem chép nhí trắng (Coquina Sea Shells)

CHAT TƯ VẤN online