Vỏ ốc gai dài lược (Venus Comb Shell)

CHAT TƯ VẤN online