Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01

15.000đ / 1 cái

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01, loại móc khóa sử dụng 1 chiếc lọ thủy tinh nhỏ kích thước 6cm x 2cm, bên trong lọ được VoOcBien đổ những loại cát màu, và một số vỏ sò ốc rất nhỏ. Nếu bạn là người yêu biển chắc chắn đây sẽ là sản phẩm thiết kế đặc biệt dành riêng cho sở thích của bạn, hoặc tặng người thân bạn bè cùng sở thích.

Sản phẩm do VoOcBien thực hiện.

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6x2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6x2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6x2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6x2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6x2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6x2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

Móc khoá vỏ sò ốc trong lọ thủy tinh 6×2 MK_01 (hình chụp tại VoOcBien)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG