DÂY CHUYỀN VỎ ỐC TRAI XÀ CỪ DC28

DÂY CHUYỀN VỎ ỐC TRAI XÀ CỪ DC28

DÂY CHUYỀN VỎ ỐC TRAI XÀ CỪ DC28

90,000 đ / dây

_ Dây chuyền với những vật liệu hoàn toàn tự nhiên, đó là sự kết hợp giữa vỏ Trai Xà Cừ Trắng (hạt tròn) + vỏ Ốc Nón Xà Cừ Nâu. 2 loại vật liệu trên thành hình từ sự tỉ mỉ của người nghệ nhân, khi chúng tôi mài giũa lược bỏ đi lớp vỏ ốc thô sơ sần xùi bên ngoài để lấy được lớp xà cừ ống ánh rất giá trị mà chỉ một vài loại ở đại dương mới có.

_ Chiếc dây chuyền được nối với nhau bởi một chiếc khoen inox nên có thể đeo rất dễ dàng.

— o MỸ NGHỆ ỐC BIỂN – VoOcBien o —
[ sáng tạo + tỉ mỉ + kiên nhẫn = Bàn tay nghệ nhân Việt ]

Online Fresh Flowers Delivery in Lahore

Sure, if you’re looking for online fresh flower delivery in Lahore, there are several options available. You can explore various florists and online flower shops that offer delivery services in Lahore. Some popular ones include:

Floral Arts: Floral Arts offers a wide range of fresh flower arrangements and bouquets for delivery in Lahore. You can visit their website to browse through their collection and place an order online.

TCS Sentiments Express: TCS Sentiments Express is known for its reliable delivery service in Pakistan. They have a selection of fresh flower arrangements suitable for different occasions, and you can place your order through their website.

Flower Palace: Flower Palace is another option for online flower delivery in Lahore. They have a variety of floral arrangements, including bouquets, baskets, and vase arrangements, and you can order through their website or by phone.

Luscious Flowers: Luscious Flowers offers same-day delivery of fresh flowers in Lahore. They have a range of options available, from simple bouquets to elaborate floral arrangements, and you can place your order online.

LahoreGifts.com: LahoreGifts.com specializes in gifts and flowers delivery in Lahore. They have a selection of flower arrangements for various occasions, and you can order online through their website.

Make sure to check the delivery areas and terms of each service before placing your order to ensure a smooth delivery experience.

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG