Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

hết hàng

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell), cùng loại vỏ ốc mỏ vịt hồng, nhưng chúng có kích thước nhỏ hơn vào khoảng 15cm. Với hình dáng bên ngoài Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell) cũng giống loại ốc mỏ vịt hồng với phần đuôi dài, vành miệng cũng kéo dài như 1 chiếc kèn. Tuy nhiên điểm đặc biệt chúng có những ụ gai dài trông rõ hơn loại vỏ ốc mỏ vịt hồng. Số lượng của chúng khá ít, nên rất có giá trị sưu tầm & mỹ nghệ.

Kích thước : 12 – 15cm.

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

Vỏ ốc mỏ vịt gai (Hemifusus kawamurai shell)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG