Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

hết hàng

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells), thuộc loại vỏ ốc móng ngựa. Chúng có phần miệng mở rộng. Đối với loại vỏ ốc hạt bắp chúng có màu vàng và đặc biệt kích thước rất nhỏ khoảng chỉ 0,5cm, nhìn trông giống như những hạt bắp.

Kích thước : 0,5cm.

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

Vỏ ốc hạt bắp (Corn Shells)

ĐẶT HÀNG - CHAT online