Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

10.000 đ / 1 vỏ

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells), thuộc loại ốc tỏi, chúng có hình dạng tròn và với phần miệng vỏ mở rộng, có một chút viền vàng ở vỏ. Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells) có màu trắng ngà đặc trưng, có kích thước trung bình 10cm.

Kích thước : 10cm.
Mã số : SN66.

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

Vỏ ốc tỏi lớn (Bonnet Shells)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG