Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh

30.000đ / 1 vỏ (2cm), 100.000đ /1 vỏ (5cm)

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh thuộc chủng loài ốc chiếc lá, chúng có hình dạng như chiếc lá. Nhưng với loại này chúng có 2 lớp ụ gai đều 2 bên tạo thành 2 cánh như hình dáng chiếc lá phong biểu tượng của mùa thu. Chúng là loài quý hiếm và rất được ưa chuộng sưu tầm.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh:

– Kích thước : 2-6cm.
– Giá bán : SN96 (2cm) , SN97 (5cm).

Một số hình ảnh Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh:

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc chiếc lá 2 cánh (hình chụp tại VoOcBien)

ĐẶT HÀNG - CHAT online