Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng

35.000đ / 100 gram

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng, là loài ốc nhảy đuôi dài nhưng được VoOcBien xử lý trắng, rất thích hợp trang trí theo form sáng. Ốc nhảy thuộc chủng loại ốc nhảy, điểm đặc biệt của loài này chúng có phần đuôi kéo dài nhọn, trên lưng chúng có những đốm nâu vàng rất nổi bật. Chúng thường được sử dụng làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng:

– Kích thước: 6cm.

Một số hình ảnh Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng:

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc nhảy đuôi dài trắng – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG