Vỏ ốc nhảy đốm ngắn

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn

35.000đ / 100 gram

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn, có lớp vỏ rất đẹp chúng có những đốm nâu vàng trên lưng, phần miệng có màu trắng. Chúng thường được sử dụng trong các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc nhảy đốm ngắn:

– Kích thước: 2cm – 3cm.

Một số hình ảnh Vỏ ốc nhảy đốm ngắn:

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đốm ngắn (hình chụp tại VoOcBien.com)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG