Vỏ ốc nhảy đuôi dài

Vỏ ốc nhảy đuôi dài

Vỏ ốc nhảy đuôi dài

35.000đ / 100 gram

Vỏ ốc nhảy đuôi dài, thuộc chủng loại ốc nhảy, điểm đặc biệt của loài này chúng có phần đuôi kéo dài nhọn, trên lưng chúng có những đốm nâu vàng rất nổi bật. Chúng thường được sử dụng làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc nhảy đuôi dài:

– Kích thước: 6cm.

Một số hình ảnh Vỏ ốc nhảy đuôi dài:

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

Vỏ ốc nhảy đuôi dài (hình chụp tại VoOcBien.com)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG