Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell

20.000 đ / 1 vỏ

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell, có hình dáng tròn, lớp vỏ màu nâu vàng, hơi sần xùi, đặc biệt với vòm miệng rất rộng như một vòng tròn.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell:

– Kích thước: 5cm – 10cm.
– Tên quốc tế: Gastropod Seashell.
– Mã SP : SN79

Một số hình ảnh Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell:

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc gáo Gastropod Seashell (hình chụp tại VoOcBien)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG