Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

35.000đ / 100 gram

Ốc hương xoắn có hình dạng vỏ hình tháp bậc thang, tháp vỏ cao bằng 1/3 chiều cao của vỏ. Mặt ngoài của vỏ màu trắng và có những phiến vân hình chữ nhật màu vàng nâu hoặc nâu xám. Tầng thân có 3 hàng, phiến vân màu. Miệng vỏ hình bán nguyệt, mặt trong màu trắng sứ.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells):

– Kích thước: 2cm.
– Tên quốc tế: Spiral Babylon.
– Chủng loại: Muricoidea.
– Phân bố: Indian Ocean.

Một số hình ảnh Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells):

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

Vỏ ốc hương xoắn (Zeylandica Babylon SeaShells)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG