Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

5.000 đ / 1 vỏ.

Vỏ ốc hương lớn Babylonia, chúng có hình dáng như những loại ốc hương, thân trắng có những đốm sọc nâu lớn chạy dọc theo thân. Riêng đặc biệt loại này chúng có kích thước lớn 4-6cm.

– Kích thước : 4cm – 5cm.

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

Vỏ ốc hương lớn Babylonia

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG