Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09

35.000đ / 1 cái

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 với nguyên liệu sử dụng ốc xà cừ khảm xanh cắt mài đánh bóng và khoan lỗ, còn ốc đụn chúng được tỉ mỉ cắt mài tròn khoan lỗ, từ những vỏ ốc sần sùi được mài dũa tinh xảo, đây là sản phẩm đặc biệt dành cho những bạn yêu biển.

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ xanh & đụn bi tròn LDT09 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT08 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT08 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online