Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10

hết hàng

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10 với nguyên liệu sử dụng ốc xà cừ cắt mài đánh bóng và khoan lỗ, còn ốc đụn chúng được tỉ mỉ cắt mài tròn khoan lỗ, từ những vỏ ốc sần sùi được mài dũa tinh xảo, đây là sản phẩm đặc biệt dành cho những bạn yêu biển.

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Lắc tay vỏ ốc xà cừ & đụn bi tròn LDT10 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN online