Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

50.000đ / 1 cái

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19, lắc tay vỏ sò ốc được VoOcBien sử dụng loại vỏ trai xà cừ nâu cắt theo miếng – mài bóng. Tạo cho bạn trông nổi bật và phong cách độc đáo hơn.

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

Lắc tay vỏ trai xà cừ nâu LDT_19

ĐẶT HÀNG - CHAT online