Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

200,000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc CG16 phun màu tím, với cách đan vỏ ốc độc đáo hình chữ S, mẫu chuông gió nhìn rất thanh thoát và sang trọng..

Kích thước : 70cm x 20cm.

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG16

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG16

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG