Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

100,000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc CG03, với vỏ sò điệp và sò lông trắng, buông thẳng.

Kích thước: 50cm x 16cm.

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

Chuông gió vỏ sò ốc CG03

ĐẶT HÀNG - CHAT online