Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

45.000đ / 100gram

Vỏ ốc bùn glan với lớp vỏ màu nâu nhạt không có lớp ụ gai trên lớp vỏ, mà nhẵn bóng và có những vạch chỉ màu nâu đậm chạy ngang lớp vỏ. Ốc Bùn glan sống ở vùng nước nông, đáy bùn. Kích cỡ: 3cm – 7cm.

Thông tin chi tiết:

– Kích thước: 2-3cm.
– Tên quốc tế: Glans Nassa.
– Chủng loại: Muricoidea.
– Phân bố: Tropical Indo-Pacific

Một số hình ảnh Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa):

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

Vỏ ốc bùn glan (Glans Nassa)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG