Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

200.000 đ

Chuông gió vỏ sò ốc CG05 loại lớn, xoắn hai lớp, tone trắng.

Kích thước : 60cm x 18cm.
Giá bán: 200.000 vnđ.

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

Chuông gió vỏ sò ốc CG05

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG