Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18

200,000đ / 1 cái

Chuông gió vỏ sò ốc CG18 phun màu đỏ, với cách đan vỏ ốc độc đáo hình chữ S, mẫu chuông gió nhìn rất thanh thoát và sang trọng..

Kích thước : 70cm x 20cm.

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG18 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG18 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG18 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG18 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG18 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG18 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18 – hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn - phun màu CG18 - hình chụp tại voocbien.com

Chuông gió vỏ sò ốc lớn – phun màu CG18 – hình chụp tại voocbien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online