Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14

450.000đ / 1 cái

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14. Chiếc đèn ngủ vỏ ốc gáo độc đáo được nghệ nhân khắc tỉ mỉ các họa tiết 2 chú cá heo bơi dưới biển.

Kích thước của chiếc đèn ngủ: cao 30cm – ngang 20cm.

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN14 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online