Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02

hết hàng

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02, sử dụng nguyên liệu san hô đỏ cắt miếng mài tròn tỉ mỉ (loại san hô đỏ ngàn năm quý hiếm), mặt dây sử dụng vỏ ốc nhảy đỏ, chúng được nghệ nhân cắt lấy phần đuôi mài nhẵn bóng. Kích thước 8cm.

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_02 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG