Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04

hết hàng

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04, sử dụng vỏ ốc nhảy đỏ, chúng được người thợ tỉ mỉ cắt 1 phần đuôi mài và đánh bóng để cho ra những mặt dây sắc sảo. Đây là sản phẩm độc đáo dùng nguyên liệu tự nhiên giúp bạn trông đặc biệt hơn.

Kích thước 8cm.

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai vỏ ốc nhảy đỏ BTVO_04 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG