Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05

hết hàng

Bông tai san hô đỏ & ốc nhảy đỏ BTVO_05, sử dụng nguyên liệu san hô đỏ cắt miếng tỉ mỉ (loại san hô đỏ ngàn năm quý hiếm), mặt dây sử dụng vỏ sò điệp, chúng được nghệ nhân cắt tròn mài nhẵn bóng.

Kích thước 8cm.

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05 – hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05 - hình chụp tại VoOcBien

Bông tai san hô đỏ & sò điệp BTVO_05 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG