Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16

hết hàng

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16, sử dụng nguyên liệu ốc đụn xà cừ cắt miếng mài tròn rất tỉ mỉ, chúng được nghệ nhân khéo léo cắt thô – mài – dũa cho tròn để cho ra vật liệu nhẵn bóng hình thành nên đôi bông tai độc đáo này. Đây được xem là một lựa chọn rất mới tạo nên phong cách riêng thật ấn tượng cho bạn.

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai ốc đụn xà cừ BTVO_16 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG