Bông tai san hô đỏ BTVO_13

Bông tai san hô đỏ BTVO_13

Bông tai san hô đỏ BTVO_13

hết hàng

Bông tai san hô đỏ BTVO_13, sử dụng nguyên liệu san hô đỏ cắt miếng tỉ mỉ (loại san hô đỏ ngàn năm quý hiếm) chúng được nghệ nhân cắt tròn mài nhẵn bóng.

Bông tai san hô đỏ BTVO_13 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_13 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_13 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_13 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_13 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_13 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG