Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05
5 (100%) 1 vote

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05, sử dụng vỏ ốc tiny dove shell tone trắng, nguyên liệu rất thiên nhiên, hoàn toàn bằng vỏ ốc. Loại dây kéo dài và đan thêm nhiều vỏ ốc ở mặt trước ngực tạo điểm nhấn.

Gía bán: HẾT SẢN XUẤT.

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

! Bình luận & Hỏi đáp

$ ĐẶT HÀNG
Chat - Gửi tin nhắn online