Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05

50.000đ / 1 cái

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05, sử dụng vỏ ốc tiny dove shell tone trắng, nguyên liệu rất thiên nhiên, hoàn toàn bằng vỏ ốc. Loại dây kéo dài và đan thêm nhiều vỏ ốc ở mặt trước ngực tạo điểm nhấn.

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc tone trắng DC05 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG