Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06
5 (100%) 2 votes

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06, sử dụng vỏ ốc nga viền vàng – gỗ – dây dù, nguyên liệu rất thiên nhiên, hoàn bằng vỏ ốc. Loại dây kéo dài và đan thêm nhiều vỏ ốc ở mặt trước ngực tạo điểm nhấn.

Gía bán: HẾT SẢN XUẤT.

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

! Bình luận & Hỏi đáp

$ ĐẶT HÀNG
Chat - Gửi tin nhắn online