Dây chuyền vỏ sò ốc nga

Dây chuyền vỏ sò ốc nga

Dây chuyền vỏ sò ốc nga

hết hàng

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06, sử dụng vỏ ốc nga viền vàng – gỗ – dây dù, nguyên liệu rất thiên nhiên, hoàn bằng vỏ ốc. Loại dây kéo dài và đan thêm nhiều vỏ ốc ở mặt trước ngực tạo điểm nhấn.

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Dây chuyền vỏ sò ốc nga DC06 – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG