Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09

hết hàng

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 được làm từ những loại vỏ trai vàng mài, chúng được nghệ nhân cắt gọt tỉ mỉ cho từng bộ phận của máy bay trực thăng và lắp ráp lại với nhau rất tinh tế.

Sản phẩm rất thích hợp làm quà tặng hoặc trang trí trên bàn với chất liệu độc đáo từ vỏ ốc biển.

Kích thước : 15cm.

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

Máy bay trực thăng ốp trai vàng & vỏ ốc QLN_09 (hình chụp tại VoOcBien)

ĐẶT HÀNG - CHAT online